GDPR / ALTE INFORMATII

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest website este deținut și administrat de către      
SC Tinervis Group SRL (Simigeria Luca & Pizza Luca) cu sediul în Calea Vitan, nr.58, Sector 3, Bucuresti, RO27329545, J40/8214/2010. Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați acest website și solicitați serviciul nostru de livrare prin intermediul comenzilor telefonice.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu aceasta politică. Categoriile de informații colectate sunt:

  • date de identificare (nume, prenume, adresa livrare) și date de contact (numar de telefon) în cazul livrărilor comenzilor telefonice la adresa transmisă sau ridicarea comenzilor din punctele de lucru;
  • date de identificare (nume) și date de contact (adresă e-mail) în cazul formularului de contact („Telegrama pentru noi”);
  • Informații tehnice pe care le colectăm despre dumneavoastra în momentul în care accesați website-ul nostru prin intermediul fișierelor cookie pe care le folosim. Pentru detalii suplimentare consultați „Informarea privind cookie-urile” 

în vederea:

  • livrării comenzilor telefonice (livrarea comenzilor telefonice la adresa solicitată sau ridicarea comenzilor din punctele de lucru);
  • inregistrării mesajelor pe website-ul nostru cu privire la păreri, impresii, sugestii și reclamații prin intermediul formularului de contact („Telegrama pentru noi”)
  • îndeplinirii scopurilor prezentate în „Informarea privind cookie-urile”

Conform Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, SC TINERVIS GROUP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră, în calitate de vizitatori/clienti pe website-ul www.simigerialuca.ro.

Datele cu caracter personal (nume, prenume, numar de telefon și adresă livrare) sunt oferite de dumneavoastră, în mod voluntar, în vederea prestării serviciului de livrare la domiciliu și oferirea acestor informații reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor. Aceste date sunt stocate intern de către noi, pe servere din Romania, pentru a facilita comenzile pe viitor.

Datele colectate de noi nu vor fi transmise terților sau nu va fi stabilită o legatură cu datele personale fără consimțământul dumneavoastră.

Dacă ne contactați prin intermediul formularului de contact („Telegrama pentru noi”), datele personale oferite vor fi stocate în scopul procesării cererii și a contactării ulterioare.

Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web furnizat de Google. Google Analytics utilizează fisiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit site web să analizeze modul în care utilizați respectivul website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a website-ului vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE și/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a website-ului, elaborand rapoarte cu privire la activitatea website-ului și furnizând alte servicii referitoare la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligație conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google.

Informații detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal ( inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners

Din cadrul website-ului puteți să accesați pagina noastră de Facebook. Informații detaliate cu privire la protecția datelor cu caracter personal, oferite de această organizație pot fi găsite la adresa: https://www.facebook.com/policy.php

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveți urmatoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanței de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depind de justificarea legală a prelucrării.

Daca aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plangere în fața Autoritații Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro.

Pentru a obține mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în relație cu SC TINERVIS GROUP SRL (Simigeria Luca & Pizza Luca), puteți inainta o cerere scrisă, datată și semnată către adresa de e-mail => dpo@simigerialuca.roALTE INFORMATII